Khenpo Shenga

Tibetan MastersKhenpo Shenga

English (16) | Español (1) | Français (3) | Português (3) | 中文 (1) | བོད་ཡིག (16)

Khenpo Shenga

Khenpo Shenpen Nangwa

Name variants:
  • Gyakong Khenpo
  • Shenpen Chökyi Nangwa
  • Shenpen Jampé Gocha
Further Information:
Download this collection:

རྒྱལ་བའི་བསྟན་ལ་ཀླུ་ཐོགས་རྣམ་གཉིས་སྲོལ། །

འཆད་རྩོམ་སྤེལ་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་པར་མཛད། །

ཐུབ་དབང་བསྟན་ལ་ཐུབ་པའི་མཛད་པ་ཅན། །

སྙིགས་དུས་འདི་ན་སངས་རྒྱས་གཞན་ཕན་པ། །

Texts by and about the great scholar Khenpo Shenpen Nangwa (gzhan phan snang ba, 1871–1927) better known as Khenpo Shenga (mkhan po gzhan dga'):

Advice

Aspiration Prayers

Biography

Buddhist Philosophy

Commentaries

Dzogchen

Miscellaneous

Notes

Praise

Prayers

Songs