གཏེར་སྟོན་བསོད་རྒྱལ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།གཏེར་སྟོན་བསོད་རྒྱལ།

English (23) | Deutsch (6) | Español (5) | Français (8) | Italiano (2) | Português (1) | 中文 (4) | བོད་ཡིག (23)

Tertön Sogyal

Tertön Sogyal Lerab Lingpa

Name variants:
  • Nyala Sogyal
  • Orgyen Lerab Lingpa
  • Sonam Gyalpo
Subsequent incarnation(s):
Further information:
Download this collection:

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྒྱལ་དབང་པདྨ་དང༌། །

ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡིས། །

རྗེས་བཟུང་ཟབ་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་རིག་པ་འཛིན། །

ལས་རབ་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the famous treasure-revealer and teacher of the Thirteenth Dalai Lama, Tertön Sogyal Lerab Lingpa (gter ston bsod rgyal las rab gling pa, 1856-1926):

Long-Life Prayers

Tantra

Vajra Guru Mantra

Vajrakīla

གསོལ་འདེབས།

ཆོས་སྐྱོང་།

བརྒྱུད་འདེབས།

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

མགུར་གླུ།

ཞལ་གདམས།

རྫོགས་ཆེན།

སྒྲུབ་ཐབས།

སྨོན་ལམ།