གཏེར་སྟོན་བསོད་རྒྱལ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།གཏེར་སྟོན་བསོད་རྒྱལ།

English (27) | Deutsch (8) | Español (6) | Français (9) | Italiano (2) | Português (1) | 中文 (4) | བོད་ཡིག (27)

Tertön Sogyal

Tertön Sogyal Lerab Lingpa

རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྒྱལ་དབང་པདྨ་དང༌། །

ལྷག་པའི་ལྷ་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཡིས། །

རྗེས་བཟུང་ཟབ་གཏེར་སྒོ་འབྱེད་རིག་པ་འཛིན། །

ལས་རབ་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །

Texts by and about the famous treasure-revealer and teacher of the Thirteenth Dalai Lama, Tertön Sogyal Lerab Lingpa (gter ston bsod rgyal las rab gling pa, 1856-1926):

Fire Offering

Long-Life Prayers

Tantra

Vajra Guru Mantra

Vajrakīlaya

གསོལ་འདེབས།

ཆོས་སྐྱོང་།

བརྒྱུད་འདེབས།

བསྟོད་པ།

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

མགུར་གླུ།

ཞལ་གདམས།

རྫོགས་ཆེན།

སྒྲུབ་ཐབས།

སྨོན་ལམ།

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept