ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

Practices › PrayersGuru Rinpoche Prayers

English (100) | Deutsch (12) | Español (17) | Français (36) | Italiano (1) | Nederlands (1) | Português (1) | 中文 (10) | བོད་ཡིག (100)


Guru Padmasambhava

Further information:
Download this collection:

རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེར། །

སྙིང་ཁོང་རུས་པའི་གཏིང་ནས་གསོལ་འདེབས་ན། །

ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་དབྱིངས་སུ་སོལ། །

བསམ་དོན་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །

Prayers to the Precious Guru Padmasambhava or Padmākara (padma 'byung gnas), the "Lotus-Born", who is credited with establishing Buddhism in Tibet:

Do Khyentse

Jamgön Amnye Zhab

Jamgön Kongtrul

Nyang Ral Nyima Özer

Outlines

ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།

གར་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན།

གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག

ངག་དབང་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

དཔའ་བོ་ལས་རབ་རྩལ།

དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ།

བདུད་འཇོམས་གླིང་པ།

བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ།

ཟངས་མདོག་དཔལ་རིར་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་སྐལ་བཟང་དགའ་བའི་ཤིང་རྟ།

  ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་སྨོན་ལམ།

   མཁན་སློབ་ཆོས་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ།

    གདུང་འབོད་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་རྔ་སྒྲ།

     གསོལ་འདེབས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་རྣམ་བཤད་པདྨའི་དགོངས་རྒྱན།

      གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།

       མཁན་ཆེན་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་།

       མགོན་པོ་ཚེ་བརྟན་རིན་པོ་ཆེ།

       མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

       རྨི་ལམ་ལ་བསྩལ་པའི་གསོལ་འདེབས།

        ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་སྨོན་ལམ།

         ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

          དད་པའི་ཤིང་རྟ།

           ཀུན་འདུས་གུ་རུ་རྗེ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མུ་ཏིག་ཟེགས་མ།

            སྔགས་འཆང་བེ་ཅུ་བུ་རིང་གིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

             ཀརྨ་ཚུལ་ཁྲིམས་རབ་བརྟན་གྱིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

              ཀུན་བཟང་ཀློང་ཡངས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

               ངག་དབང་རིན་ཆེན་གྱིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

                ཉིན་རྫོང་དགེ་བཤེས་ཀྱིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

                 པདྨ་ས་བཅུས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

                  དད་ལྡན་གྱིས་བསྐུལ་བའི་གསོལ་འདེབས།

                   གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

                    ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

                     པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལ་གསོལ་འདེབས།

                      མ་རིག་གཉིད་སྐྲོག

                       གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ།

                        རྡོ་རྗེ་ཚིག་རྐང་དྲུག་གི་གསོལ་འདེབས།

                         བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ༔

                          ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ཆེམས་གསོལ་འདེབས།

                           ཨོ་རྒྱན་རྣམ་ཐར་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་༔

                            ཟངས་མདོག་དཔལ་རི་རྒྱུ་ལམ་འབྲས་བུ་གསུམ་གྱི་སྨོན་ལམ།

                             མནྡཱ་ར་བཱ།

                             མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ།

                             ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ།

                             ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ།

                             འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

                             ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གསོལ་འདེབས།

                              དཔལ་རིའི་སྨོན་ལམ།

                               ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གསོལ་འདེབས།

                                གུ་རུ་པདྨའི་གསོལ་སྨོན༌།

                                 ཨོ་རྒྱན་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་།

                                  གུ་རུ་བདེ་བ་ཆེན་པོ་ལ་གསོལ་འདེབས་འཁྲུལ་སྣང་ཀུན་སེལ།

                                   ངོ་བོ་བློ་འདས་སྤྲོས་པ་བྲལ་བའི་དབྱིངས།

                                    ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

                                     རྩ་གསུམ་ཀུན་འདུས་རྒྱལ་དབང་པདྨ་འབྱུང༌།

                                      མ་ཧཱ་གུ་རུ་ཡབ་ཡུམ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བཅུད་འབེབ།

                                       སློབ་དཔོན་གསོལ་འདེབས་བསམ་དོན་རེ་སྐོང་།

                                        སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་གྲུབ་གཉིས་མཆོག་སྩོལ།

                                         དཔལ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ལ་གསོལ་འདེབས་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།

                                          གུ་རུའི་གསོལ་འདེབས་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་འགྲེལ་པ་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་སྦས་འབྱེད།

                                           བསླུ་མེད་སྐྱབས་ཀྱི་སྙིང་པོ་པདྨ་འབྱུང༌།

                                            ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དུས་ངན་སྙིགས་མའི་རྐྱེན་བཟློག

                                             འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།

                                             ཨོ་རྒྱན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་བཀའི་ཐང་ཡིག་གི་དོན་བསྡུས་གསོལ་འདེབས་ངོ་མཚར་ཨུ་དུམྦ་རའི་ཕྲེང་མཛེས།

                                              སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་འདེབས་པ་བསམ་དོན་མྱུར་གྲུབ།

                                               ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས་སྤྱིའི་རྟེན་བསྐྱེད།

                                                པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་ཤིང་རྟ།

                                                 ཨོ་རྒྱན་རྗེ་འབངས་ཉེར་ལྔ་འཁོར་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མདོར་བསྡུས་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ།

                                                  སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་རྐྱེན་བཟློག

                                                   བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་དུ་བྱ་བ་དངོས་གྲུབ་འདོད་འཇོའི་དགའ་སྟོན།

                                                    འཇིགས་མེད་གླིང་པ།

                                                    རང་རིག་རྡོ་རྗེ།

                                                    བར་ཆད་ལམ་སེལ་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།

                                                     བསམ་ལྷུན་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།

                                                      བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཟབ་འདུས་ཀུན་ཚིག་བདུན་མ།

                                                       ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐུལ་བྱེད་གསོལ་འདེབས་འདོད་དོན་ལྷུན་གྲུབ།

                                                        རིགས་འདུས་བླ་མ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི། གསོལ་འདེབས་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་བཞུགས།

                                                         གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བྱེད་བསམ་པ་མྱུར་འགྲུབ་འཕྲིན་ལས་འགོགས་མེད་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ།

                                                          རཏྣ་གླིང་པ།

                                                          རྡོ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར།

                                                          རྡོ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

                                                          རྫོང་གཏེར་ཀུན་བཟང་ཉི་མ།

                                                          སྤྲུལ་སྐུ་བ་མཁལ་སྨུག་པོ།

                                                          སྤྲུལ་སྐུ་བཟང་པོ་གྲགས་པ།

                                                          སྨན་ལུང་པ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ།

                                                          སྨིན་གླིང་གཅུང་རིན་པོ་ཆེ།

                                                          ཨ་ལགས་གཟན་དཀར་པདྨ་དངོས་གྲུབ་རོལ་བའི་རྡོ་རྗེ།

                                                          Related Topics

                                                          This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
                                                          Decline
                                                          Accept