Termas—Tibetan

Literary Genres › Termas

English (92) | Deutsch (26) | Español (16) | Français (32) | Italiano (6) | Nederlands (5) | Português (6) | 中文 (8) | བོད་ཡིག (92)


Tertön Chokgyur Lingpa

Further Information:
Download this collection:

A collection of spiritual treasures or terma (gter ma), which were reportedly hidden by Guru Padmasambhava and Yeshe Tsogyal, either in the earth and in the minds of disciples, and then revealed at the appropriate time by ‘treasure revealers’ or tertön (gter ston):

Apang Tertön

Chöje Lingpa

མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

རྡོར་སེམས་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས།

  ཐུགས་སྒྲུབ་ཞལ་གདམས་སྙིང་བྱང་ལས། ལུས་ཀྱི་མཆོད་སྦྱིན།

   གསོལ་འདེབས་བར་ཆད་ལམ་སེལ།

    བླ་མའི་ཐུགས་སྒྲུབ་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ གསོལ་འདེབས་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ༔

     སྨོན་ལམ་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་མ།

      ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་གྱི་བསང་མཆོད་མདོར་བསྡུས།

       རུ་ཏྲའི་སྨྲེ་བཤགས།

        རྡོ་རྗེ་ཚིག་རྐང་དྲུག་གི་གསོལ་འདེབས།

         ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞལ་ཆེམས་གསོལ་འདེབས།

          ཨོ་རྒྱན་རྣམ་ཐར་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་༔

           གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་ཚོགས་མཆོད་ཕྲིན་ལས་བཅུད་ཐིག་ལས།

            Do Khyentse

            Dodrupchen Jigme Trinle Özer

            Dorje Dechen Lingpa

            Dudjom Lingpa

            བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ།

            Guru Chöwang

            Gyarong Khandro

            འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

            འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།

            Jatsön Nyingpo

            Jigdral Tutop Lingpa

            འཇིགས་མེད་གླིང་པ།

            ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ རིག་འཛིན་གྱི་གབ་བྱང་གནད་ཀྱི་མིག་ཚག༔

             ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ ཡུམ་ཀ་མཚོ་རྒྱལ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་རྩ་བའི་སྒྲུབ་པ་བདེ་ཆེན་དཔལ་ཕྲེང་༔

              ཀློང་ཆེན་ཉིང་གི་ཐིག་ལེ་ལསཿ ཡུམ་ཀའི་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆོ་ག༔

               ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ༔

                ཚོགས་བསྡུས།

                 ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་སྨོན་ལམ་དཔལ་རིའི་གསང་ལམ༔

                  རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབསབྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།

                   ཡུམ་ཀ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་ལོ་རྒྱུས༔

                    ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་སྨོན་ལམ༔

                     ཀློངཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ༔

                      ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ སྐོང་བཤགས་རྡོ་རྗེའི་ཐོལ་གླུ་བཞུགས༔

                       རིག་འཛིན་ཡུམ་ཀའི་མེ་མཆོད་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད༔

                        ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ རིག་འཛིན་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཅུད༔

                         ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ ནང་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་འདུས་པ༔

                          འཕོ་བ་མ་བསྒོམས་སངས་རྒྱསཿ

                           གནས་ལུགས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་བཞུགས༔

                            Karma Lingpa

                            མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།

                            Lhatsün Namkha Jigme

                            Longsal Nyingpo

                            Ngakchang Shakya Zangpo

                            ཉག་བླ་པདྨ་བདུད་འདུལ།

                            Nyang Ral Nyima Özer

                            Orgyen Lingpa

                            Pema Lingpa

                            Ratna Lingpa

                            Rigdzin Gödem

                            Rigdzin Nyima Drakpa

                            Samten Lingpa

                            Sera Khandro

                            Sherab Özer

                            Tertön Mingyur Dorje

                            Tertön Sogyal

                            ཕུར་པ་ཡང་སྙིང་སྤུ་གྲི་ལས༔ ཐེམས་ཡིག་རབ་གསལ་མེ་ལོང་༔

                             འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བཞུགས༔

                              ཕུར་པ་ཡང་ཟབ་སྙིང་པོ་ལས༔ གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་བཞུགས་སོ༔

                               ཟབ་ལམ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                                གཤིན་རྗེ་དཔའ་གཅིག་དྲུག་ཅུ་ལས༔ ང་བཞི་པ་ནད་རིམས་ཞི་མཛད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས༔

                                 ཕུར་པ་ཡང་ཟབ་སྙིང་པོ་ལས༔ བྱིན་འབེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་མགྱོགས༔

                                  འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཐབས་བདེ་ཆེན་མྱུར་ལམ༔

                                   ཐུགས་དམ་ཐུགས་ཀྱི་ཕུར་གཅིག

                                    Tulku Zangpo Drakpa

                                    ལེའུ་བདུན་མ་ལས། ལེའུ་དང་པོ།

                                     ལེའུ་བདུན་མ་ལས། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་སྡེའུ་བཙན་གྱིས་ཞུས་པ༔

                                      ལེའུ་བདུན་མ་ལས། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱིས་ཞུས་པ༔

                                       ལེའུ་བདུན་མ་ལས། དགེ་སློང་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོས་ཞུས་པ༔

                                        ལེའུ་བདུན་མ་ལས། སྣ་ནམ་རྡོ་རྗེ་བདུད་འཇོམས་ཀྱིས་ཞུས་པ༔

                                         ལེའུ་བདུན་མ་ལས། ལྷ་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙན་པོས་ཞུས་པ༔

                                          ལེའུ་བདུན་མ་ལས། བསམ་པ་ལྷུན་འགྲུབ་མ།

                                           འཁོར་ལོ་འབར་བ་ཞེས་བྱ་བའི་སྒྲུབ་ཐབས༔

                                            Related Topics