Prayer to Behold Amitābha in Dreams—Tibetan

Deities › Amitābha & Sukhāvatī | Literary Genres › Termas | Tibetan MastersTertön Mingyur Dorje

English | Português | བོད་ཡིག

Tertön Mingyur Dorje

Amitābha, Buddha of Boundless Light

Further Information:
Download this text:

༁ྃ༔ རྨི་ལམ་བཟུང་བའི་གསོལ་འདེབས༔

 

ཨེ་མ་ཧོ༔

ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ངོ་མཚར་ཅན༔

སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་མཐུ་ཆེན་ཐོབ་རྣམས་ལ༔

བདག་གི་རྩེ་གཅིག་ཡིད་ཀྱིས་གསོལ་བ་འདེབས༔

རྨི་ལམ་ཡུལ་གྱིས་བདེ་ཆེན་ཞིང་བགྲོད་ནས༔

སྣང་བ་མཐའ་ཡས་མཇལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས༔