ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག

Collections & Cycles › Longchen Nyingtik

English (109) | Deutsch (15) | Español (7) | Français (12) | Português (5) | 中文 (5) | བོད་ཡིག (109)


Deities of the Longchen Nyingtik

Texts related to the Longchen Nyingtik (klong chen snying thig, Heart Essence of the Vast Expanse) cycle revealed by Rigdzin Jigme Lingpa (1729/30–1798):

Tiklé Gyachen

གཏུམ་མོ།

གསོ་སྦྱོང་།

གསོལ་འདེབས།

ཆོས་སྐྱོང་།

དཔལ་ཆེན་འདུས་པ།

དཔལ་ཆེན་བཀའ་འདུས་རྒྱ་མཚོ་ལས། རྟ་མགྲིན་ཁམས་གསུམ་རོལ་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་དབང་ཆེན་ཐུགས་ཐིག

  ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་ཕྲིན་ལས་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།

   རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པའི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ།

    ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ རིག་འཛིན་ཐུགས་སྒྲུབ་དཔལ་ཆེན་འདུས་པ༔

     རིག་འཛིན་བརྒྱད་ཀྱི་བྱིན་དབབ་པ།

      ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལསཿ༔ ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་སྤྱི་ཆིངས་དཔལ་ཆེན་ཞལ་ལུང་༔

       དབང་བསྐུར།

       བརྒྱུད་འདེབས།

       རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་མཛེས།

        ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་གསུང་རྒྱུན་མ།

         ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བའི་གསོལ་འདེབས།

          ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་།

           རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།

            གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར།

             ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབ།

              རིག་འཛིན་ཡུམ་བཀའི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།

               དཔལ་ཆེན་བརྒྱུད་འདེབས།

                རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབསབྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།

                 འཕགས་ཡུལ་རིག་འཛིན་མཆོག་བརྒྱད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆུ་རྒྱུན།

                  མཁའ་འགྲོའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ།

                   ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་གསོལ་འདེབས་བདེན་པ་གཉིས་ཀྱི་མྱུ་གུ་དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས།

                    རིག་འཛིན་འདུས་པའི་བརྒྱུད་འདེབས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།

                     བཤགས་པ།

                     བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                     མཆོད་པ།

                     ཚོགས།

                     འགྲེལ་པ།

                     གནས་ལུགས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་གི་འགྲེལ་བ།

                      སྔོན་འགྲོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། བླ་མ་བཞེངས་བསྐུལ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

                       སྔོན་འགྲོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ།

                        སྔོན་འགྲོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། སེམས་བསྐྱེད།

                         སྔོན་འགྲོ་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ལས། མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་བསགས་པ་མཎྜ་ལ་གྱི་ཁྲིད།

                          ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་གྱི་འབྲུ་འགྲེལ་རྣམ་མཁྱེན་ལམ་སྒྲོན།

                           སྔོན་འགྲོའི་དམིགས་རིམ་བསྡུས་པ།

                            ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་བསྙེན་ཡིག་རིག་པ་འཛིན་པའི་དགོངས་རྒྱན།

                             ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་སྨོན་ལམ་གྱི་འགྲེལ་པ།

                              ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་རྣམ་མཁྱེན་ལམ་བཟང་གསལ་བྱེད།

                               རིག་འཛིན་བསྙེན་ཡིག་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཟ་མ་ཏོག

                                ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོ་གཏོང་ཚུལ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་།

                                 འཕོ་བ།

                                 ཡུམ་ཀ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོ།

                                 ཡུམ་ཀ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་ཕྲེང་།

                                  ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། ཡུམ་བཀའ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་དབང་གི་ཆོག་སྒྲིག་བདེ་ཆེན་བཅུད་འབེབ།

                                   ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ ཡུམ་ཀ་མཚོ་རྒྱལ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་རྩ་བའི་སྒྲུབ་པ་བདེ་ཆེན་དཔལ་ཕྲེང་༔

                                    ཀློང་ཆེན་ཉིང་གི་ཐིག་ལེ་ལསཿ ཡུམ་ཀའི་བྱིན་རླབས་དབང་གི་ཆོ་ག༔

                                     མཁའ་འགྲོ་བསུན་བཟློག་གི་གྲངས་གསོག་སྐོང་བཤགས་ཀྱི་འཛུད།

                                      ཡུམ་ཀ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་བསྙེན་ཡིག་ཡང་གསལ་ལུས་དཀྱིལ་མངོན་བརྗོད།

                                       ཡུམ་ཀ་མཁའ་འགྲོའི་བདག་འཇུག་དབང་དོན་རབ་གསལ།

                                        ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཡུམ་ཀ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་རྩ་བའི་བསྙེན་ཡིག

                                         རིག་འཛིན་ཡུམ་ཀའི་བསྐང་བསྡུས་དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས།

                                          ཡུམ་ཀ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་ལོ་རྒྱུས༔

                                           རིག་འཛིན་ཡུམ་ཀའི་མེ་མཆོད་ལས་བཞིའི་བང་མཛོད༔

                                            ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཡུམ་ཀའི་ཚོགས་བསྡུས་པདྨའི་དོ་ཤལ།

                                             རིག་འཛིན་ཡུམ་ཀ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་སྒྲུབ་གཞུང་གི་ཟིན་བྲིས་བདེ་ཆེན་ལམ་བཟང་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ།

                                              རིག་འཛིན་ཡུམ་ཀའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཞལ་ལུང་།

                                               ཡུམ་ཀའི་བསྐང་བ།

                                                རིག་འཛིན་འདུས་པ།

                                                ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་ལེ་ལས། བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་བདག་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་འབེབས།

                                                 རིག་འདུས་བདུད་རྩི་ཆིག་སྒྲུབ།

                                                  ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། བླ་མ་རིག་འཛིན་འདུས་པའི་སྐོང་བསྡུས་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་མང་།

                                                   ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ རིག་འཛིན་གྱི་གབ་བྱང་གནད་ཀྱི་མིག་ཚག༔

                                                    ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ རིག་འཛིན་ཚེ་སྒྲུབ་བདུད་རྩིའི་བུམ་བཅུད༔

                                                     ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ ནང་སྒྲུབ་རིག་འཛིན་འདུས་པ༔

                                                      རིག་འདུས་སྨན་མཆོད།

                                                       རྟ་ཁྱུང་འབར་བ།

                                                       ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བའི་ལས་བྱང་བྱིན་རླབས་གཟི་འབར།

                                                        བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བའི་རྒྱུན་ཁྱེར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ།

                                                         བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བའི་ལས་བྱང་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྡེབས་པ།

                                                          ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ བླ་མ་དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་འབར་བ༔

                                                           རྟ་ཁྱུང་འབར་བའི་གཏེར་རྫས་ཕུར་པ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་རྒོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།

                                                            རྟ་ཁྱུང་གི་བཟློག་བསྡུས།

                                                             དྲག་པོ་རྟ་ཁྱུང་གསོལ་འདེབས་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་རྒྱལ།

                                                              རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ།

                                                              རྩ་རྒྱུད།

                                                              རྩ་རླུང་།

                                                              རྫོགས་ཆེན།

                                                              སྒྲོལ་མ།

                                                              སྔོན་འགྲོ།

                                                              སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ།

                                                              གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ཀྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཐུགས་རྗེའི་ཡང་ཞུན།

                                                               ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་བསྙེན་པ་བྱ་ཚུལ།

                                                                ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་སེམས་མ་བཞིའི་མངོན་རྟོགས།

                                                                 ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ རྟ་མགྲིན་འདུས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས༔

                                                                  ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་ལས། དབང་དོན་བདག་འཇུག་གསལ་བ།

                                                                   ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་ཆོ་གའི་དཀའ་འགྲེལ་དབྱར་གྱི་རྔ་གསང་།

                                                                    ཀློངཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ༔

                                                                     འཕགས་པའི་གསོལ་འདེབས་ཞལ་མཐོང་མ།

                                                                      ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་བུམ་སྒྲུབ།

                                                                       ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་འཁོར་རྒྱས་པ།

                                                                        ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཆ་ལག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་གནས་འདྲེན་རྣམ་གྲོལ་ལམ་བཟང་།

                                                                         ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་ཚོགས་མཆོད་བསོད་ནམས་དཔལ་སྟེར།

                                                                          ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་བསྐང་བཤགས་འདོད་དགུ་ལྷུན་གྲུབ།

                                                                           སྨོན་ལམ།

                                                                           རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལམ་རིམ་དང་འབྲེལ་བའི་སྨོན་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པའི་བདེན་ཚིག

                                                                            དུས་མཐར་གདབ་པའི་སྨོན་ལམ།

                                                                             བདེན་ཚིག་འགྲུབ་པའི་པྲ་ཎི་དྷ་རྣམ་མཁྱེན་གྲོང་འཇུག

                                                                              ཟངས་མདོག་དཔལ་རིའི་སྨོན་ལམ་དཔལ་རིའི་གསང་ལམ༔

                                                                               ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་སྨོན་ལམ༔

                                                                                བར་དོའི་སྨོན་ལམ་དགོངས་གཅིག་རྒྱ་མཚོ།

                                                                                 སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་སྦྱོང་བའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ།

                                                                                  ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེའི་གསོལ་འདེབས།

                                                                                  Related Topics

                                                                                  Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

                                                                                  If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

                                                                                  OK