Lineage Prayers—Tibetan

Practices › Lineage Prayers

English (45) | Español (3) | Français (3) | Português (1) | བོད་ཡིག (45)


Detail from thangka depicting the Longchen Nyingtik lineage

Further Information:
Download this collection:

A series of lineage prayers (brgyud 'debs):

Amitāyus

Bodhicaryāvatāra

Chetsün Nyingtik

Chimé Pakmé Nyingtik

Chöd

བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ།

Dzogchen

Eight Vidyādharas

Hayagrīva

Kagyü

Lamdré

Longchen Nyingtik

རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་མཛེས།

  ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བླ་བརྒྱུད་གསོལ་འདེབས་གསུང་རྒྱུན་མ།

   ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་།

    རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།

     གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར།

      དཔལ་ཆེན་བརྒྱུད་འདེབས།

       རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབསབྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།

        Lumorab

        Mañjuśrī

        Mindrolling

        Namchö

        Nyingma

        Parting from the Four Attachments

        Red Tārā

        Rigdzin Düpa

        Rimé

        Seventeen Paṇḍitas

        Siṃhamukhā

        Takhyung Barwa

        Vajrakīla

        Yumka Dechen Gyalmo

        Zabtik Drolchok

        Related Topics