Lineage Prayers—Tibetan

English (34) | Español (4) | Français (3) | Português (1) | བོད་ཡིག (34)


Detail from thangka depicting the Longchen Nyingtik lineage

Further Information:
Download this collection:

A series of lineage prayers (brgyud 'debs):

Bodhicaryāvatāra

Chimé Pakmé Nyingtik

Chöd

Dzogchen

Eight Vidyādharas

Kagyü

Longchen Nyingtik

ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་བརྒྱུད་འདེབས་ཁ་སྐོང་།

  རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བདེ་ཆེན་ཆར་འབེབས།

   གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་དཔལ་སྟེར།

    དཔལ་ཆེན་བརྒྱུད་འདེབས།

     རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་བརྒྱུད་འདེབསབྱིན་རླབས་ཆར་རྒྱུན།

      Lumorab

      Mañjuśrī

      Mindrolling

      Namchö

      Nyingma

      Parting from the Four Attachments

      Rigdzin Düpa

      Rimé

      Seventeen Paṇḍitas

      Siṃhamukhā

      Takhyung Barwa

      Vajrakīla

      Yumka Dechen Gyalmo

      Zabtik Drolchok

      Dudjom Rinpoche