མདོ་མང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།མདོ་མང་གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ།

English (2) | Deutsch (1) | Français (2) | 中文 (1) | བོད་ཡིག (2)

Yangthang Rinpoche

Domang Yangthang Rinpoche

Further Information:
Download this collection:

Texts by Domang Yangthang Rinpoche (mdo mang g.yang thang rin po che, 1929–2016), the renowned incarnation of Domang Dorje Dechen Lingpa (1857–1928).

གསོལ་འདེབས།

ཞལ་གདམས།