རྡོ་གྲུབ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།རྡོ་གྲུབ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ།

English (21) | Deutsch (2) | Français (3) | 中文 (1) | བོད་ཡིག (21)

Texts by and about the Fourth Dodrupchen Rinpoche, Tupten Trinlé Palzangpo (thub bstan phrin las dpal bzang po, 1927–2022) alias Jigme Trinlé Palbar ('jigs med phrin las dpal 'bar):

Long-Life Prayers

ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག

ལས་བུམ་དམེ་བརྩེགས་བསྒྲུབ་པ།

  རྡོར་དྲིལ་བྱིན་རླབས་དང་སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་གདབ།

   ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་བུམ་སྒྲུབ།

    རྔ་ཆོག་སྐབས་སྔོན་གཏོར།

     ཛབ་ཉེར་མཁོ།

      རྗེས་ཆོག་ཉེར་མཁོ།

       བགེགས་གཏོར།

        དྲིལ་ཆོག་སྐབས་དཀར་གཏོར།

         གསོལ་འདེབས།

         བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

         མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

         སྐྱབས་རྗེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་བཞི་པའི་མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

          རྡོ་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས།

           མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

            མྱུར་བྱོན་སྨོན་ཚིག

             གཡང་ཐང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཡང་སྲིད་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས།

              མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

               ཚོགས།

               འཕོ་བ།

               སྨོན་ལམ།

               This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
               Decline
               Accept