རྡོ་གྲུབ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ།

བོད་ཀྱི་བླ་མ།རྡོ་གྲུབ་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་ཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་པོ།

English (12) | Deutsch (1) | Français (2) | 中文 (1) | བོད་ཡིག (12)

Fourth Dodrupchen Rinpoche

Dodrupchen Rinpoche

Further Information:
Download this collection:

Texts by and about the Fourth Dodrupchen Rinpoche, Tupten Trinlé Palzangpo (thub bstan phrin las dpal bzang po, 1927–2022) alias Jigme Trinlé Palbar ('jigs med phrin las dpal 'bar):

ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག

གསོལ་འདེབས།

བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

སྐྱབས་རྗེ་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྡོ་གྲུབ་ཆེན་བཞི་པའི་མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

  རྡོ་གྲུབ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་མྱུར་འབྱོན་གསོལ་འདེབས།

   མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

    མྱུར་བྱོན་སྨོན་ཚིག

     མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

      ཚོགས།

      ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

      སྨོན་ལམ།