De dagelijkse beoefening van de geheime sadhana van Dorje Drolö

Deities › Dorje Drolö | Practices › Sādhanas | Tibetan MastersDudjom Rinpoche

English | Deutsch | Español | Français | Nederlands | Português | བོད་ཡིག

Dudjom Rinpoche

Dorje Drolö

Further information:
Download this text:

༄༅། །གྲོ་ལོད་གསང་སྒྲུབ་རྒྱུན་ཁྱེར་བཞུགས།

De dagelijkse beoefening van de geheime sadhana van Dorje Drolö

 

Toevlucht nemen en bodhichitta opwekken

ན་མོ།

namo,

Hulde!

བླ་མ་དབང་དྲག་ཧེ་རུ་ཀར། །

lama wang drak herukar

In de lama, de krachtige en toornige heruka,

སྐྱབས་མཆི་འགྲོ་དོན་བྱང་སེམས་བསྐྱེད། །

kyab chi dro dön changsem kyé

neem ik toevlucht. Voor het welzijn van alle wezens, wek ik bodhichitta op.

ལན་གསུམ།

driemaal

De visualisatie

ཧཱུྃ། སྐད་ཅིག་རང་ཉིད་གྲོ་བོ་ལོད། །

hung, kechik rangnyi drowolö

Hung! Onmiddellijk visualiseer ik mezelf als Dorje Drolö:

སྨུག་ནག་ཁྲོ་གཏུམ་ཨམ་གཙིགས་བསྡམས། །

muk nak trotum amtsik dam

rood-bruin, woest en toornig, bijtend op zijn onderlip,

གཡས་གཡོན་རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཕུར་གདེངས། །

yé yön dorjé chakpur deng

houdt hij in zijn rechterhand een vajra en in zijn linker een ijzeren phurba;

ཟབ་བེར་ཆོས་གོས་སག་ལྷམ་གསོལ། །

zabber chögö saklham sol

gekleed in een brokaten mantel, Dharma-gewaden en laarzen,

དབུ་སྐྲ་གཡས་འཁྱིལ་དུང་ལོང་འཁྲོལ། །

utra yé khyil dunglong trol

zijn krulhaar hangend naar rechts en met rinkelende schelpen als oorringen,

ཐོད་རློན་ཕྲེང་བ་དོ་ཤལ་འཕྱང༌། །

tö lön trengwa doshal chang

getooid met een ketting van pas afgesneden mensenhoofden en

ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང༌། །

yeshe mepung barwé long

te midden van een fel oplaaiend wijsheidsvuur,

སྟག་མོ་གྲུས་མའི་སྟེང་ན་འགྱིང༌། །

takmo drümé teng na gying

zit hij op een tijgerin die zojuist heeft gebaard.

ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་ཧཱུྃ་དམར་མཐར། །

tukkar nyi teng hung mar tar

In zijn hart, op een zonneschijf en om een rode hung,

རྩ་བའི་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར་བར་བསྒོམ། །

tsawé ngak kyi korwar gom

draait de basismantra rond.

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

hung hung hung

hūṃ hūṃ hūṃ

ཞེས་དང༌། །

en

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་གྲོ་བོ་ལོད་ལོ་ཀ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།

om ah hung benza guru drowolö loka sarwa siddhi hung hung

oṃ āḥ hūṃ vajra guru drowolö loka sarva siddhi hūṃ hūṃ

Reciteer zo vaak je kunt en ga dan verder met

De oplosfase

ཞེས་ཅི་འགྲུབ་བཟླས་མཐར།

Aan het eind van de recitatie:

ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་གིས་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ། 

hung hung hung

Met hung hung hung lost alles op in helder licht.

ཕཊ་ཕཊ་ཕཊ་ཀྱིས་སླར་ཡང་སྐུར་ལྡང༌། 

pé pé pé

Met phat phat phat neem ik nogmaals de gedaante van de godheid aan.

Opdragen van de verdienste en gebed van voorspoedigheid

དགེ་འདིས་བདག་དང་འགྲོ་བ་ཀུན། །

gé di dak dang drowa kün

Mogen ik en alle wezens door de verdienste hiervan

བདུད་འདུལ་གྲོ་ལོད་སྐུར་སྨིན་ནས། །

dü dul drolö kur min né

tot rijpheid komen in de gedaante van Dorje Drolö, onderwerper van mara's,

བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ཏེ། །

dü zhi yul lé namgyal té

en volledig zegevieren in de strijd met de vier mara's,

འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །

khorwa dongtruk tashi shok

opdat voor ons alles voorspoedig verloopt om samsara tot op de bodem te ledigen.

ཅེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བྱའོ། །

Zeg vervolgens toewijdings- en wensgebeden en gebeden van voorspoedigheid.

 

ཞེས་པའང་ཨ་རིའི་མོས་ལྡན་འགའི་ཉམས་ལེན་དུ་འཇིགས་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་སོ།།

Opgeschreven door Jikdral Yeshe Dorje voor de beoefening van een aantal van zijn toegewijde Amerikaanse leerlingen.

 

Vajrayāna Buddhism places restrictions on the reading and practice of certain texts, which are intended only for those who have received the requisite empowerments, transmissions and instructions.

If you are unsure as to whether you are entitled to read or practice a particular text please consult a qualified lineage-holder.

OK
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept