Gebed voor het lange leven van Orgyen Tobgyal Rinpoche

Practices › Long-Life Prayers | Tibetan MastersOrgyen Tobgyal Rinpoche

English | Deutsch | Español | Français | Italiano | Nederlands | བོད་ཡིག

Orgyen Tobgyal Rinpoche

Orgyen Tobgyal Rinpoche

༄༅། །ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

Gebed voor het lange leven van Orgyen Tobgyal Rinpoche

 

བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་རྩ་བ་གསུམ། །

lumé kön chok sum dang tsawa sum

Door de zegen van de onfeilbare Boeddha, Dharma en Sangha, en Lama, Yidam en Khandro,

བི་མ་པད་འབྱུང་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་བྱིན་གྱིས། །

bima pejung yabyum tuk jin gyi

tezamen met Vimalamitra, Goeroe Padmakara en zijn gezellin,

ཨོ་རྒྱན་སྟོབས་རྒྱལ་སྐུ་ཚེ་ལོ་བརྒྱར་བརྟན། །

orgyen tobgyal kutsé lo gyar ten

moge het leven van Orgyen Tobgyal voor honderd jaren zeker blijven

བརླབས་ཆེན་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །

lab chen ten drö dön chen tarchin shok

en mogen voor het ondericht en wezens grote golven van welzijn worden volbracht!

 

ཕྲན་ལྟ་བུ་ལ་དམ་པ་དུ་མས་བོང་བ་གསེར་གཟིགས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་ཚིགས་བཅད་མ་མང་པོ་མཛད་དེ་གྲྭ་ཚང་གི་འཚོགས་འདོན་བྱེད་སྐབས་རང་ཉིད་ལ་བསྟོད་འོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དེ་ལྟ་བུ་མི་ལྡན་པས་ངོ་ཚ་བའི་རྐྱེན་བྱས་རིང་འཚོའི་སྨོན་ཚིགས་རང་ཉིད་ནས་བྲིས་ཏེ་འཚོགས་འདོན་དུ་སྤེལ་བའོ།། །།

Hoewel al verschillende grote meesters vele poëtische gebeden hebben gecomponeerd voor mijn lange leven met het soort zuivere zicht dat zelfs afval als goud ziet, toch worden zij een bron van schaamte wanneer zij in de bijeenkomst van monniken worden gereciteerd, omdat ik geen enkele van de genoemde prijzenswaardige kwaliteiten bezit. Daarom schreef ik dit wensgebed voor mijn eigen lange leven, opdat het tijdens groepsbeoefening kan worden gereciteerd.

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept