Jetsün Drakpa Gyaltsen

Tibetan MastersJetsün Drakpa Gyaltsen

English (8) | Deutsch (2) | Español (1) | Français (2) | Português (1) | བོད་ཡིག (8)

Jetsün Drakpa Gyaltsen

Jetsün Drakpa Gyaltsen

Texts by the great Sakya patriarch Jetsün Drakpa Gyaltsen (rje btsun grags pa rgyal mtshan, 1147–1216):

Treino da Mente