Heart of Vajrasattva (Chantable)

Practices › Confession | Deities › Vajrasattva | Literary Genres › Termas | Tibetan MastersDo Khyentse Yeshe Dorje

English | བོད་ཡིག

Do Khyentse Yeshe Dorje

Vajrasattva

Further information:
Download this text:

༁ྃ༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་གསང་བ་དྲི་མེད་ལས༔ བཤགས་པའི་སྙིང་པོ་སྦྱངས་པའི་རྒྱལ་པོ་བསྟན༔

Heart of Vajrasattva—The Heart of Confession, the King of Purification Practices

from 'The Immaculate Secret Vajrasattva'

 

ཨོཾ༔ གཞི་ཐོག་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་ཏུ་བཟང༌༔

om, zhi tok dangpö sangye kuntuzang

Om. All Good,1 first buddha of basic ground,

རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་གཤེགས༔

dorjé sempa dorjé dezhin shek

Dorje Sempa, Dorje Thus Gone One,

དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་འགྲོ་བ་སྐྱོབ་པའི་མགོན༔

pawo chenpo drowa kyobpé gön

Great Hero, protector of beings,

བདག་ལ་བརྩེར་དགོངས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས༔

dak la tsergong yeshe chen gyi zik

See me with love through your wisdom eye.

 

ཨཱཿ གདོད་ནས་མ་སྐྱེས་ཡེ་ནས་རྣམ་དག་ཀྱང༌༔

ah, döné makyé yené namdak kyang

Ah. Unborn and pure from the very first,

འཁྲུལ་ངོར་གློ་བུར་ཤར་བའི་ཀུན་རྟོག་ལས༔

trul ngor lobur sharwé küntok lé

Thoughts emerge and dawn into error.

མ་རིག་གཟུང་འཛིན་རྐྱེན་སྣང་ཉམས་ཆག་ཀུན༔

marik zungdzin kyennang nyamchak kün

My failed knowing, grasping brings downfalls—

དག་ཆེན་ཆོས་དབྱིངས་ཡུམ་གྱི་ཀློང་དུ་བཤགས༔

dakchen chöying yum gyi long du shak

I reveal in mother space pure realm.

 

བཛྲ༔ གསང་བའི་བདག་པོ་རྡོ་རྗེའི་དམ་བསྒྲགས་པ༔

benza, sangwé dakpo dorjé damdrakpa

Benzra. Lord of Secrets, known as Sworn Vajra,

སྐུ་གསུང་ཐུགས་གསང་ས་མ་ཡ་འབུམ་གྱི༔

ku sung tuk sang samaya bum gyi

Hundred thousand form, speech, mind sworn oaths,

དམ་ལས་ཉམས་ཤིང་ཚིག་ལས་འགལ་བ་གང༌༔

dam lé nyam shing tsik lé galwa gang

My own failed oaths and my words not kept,

རབ་ཏུ་གནོང་ཞིང་འགྱོད་པས་མཐོལ་ལོ་བཤགས༔

rabtu nong zhing gyöpé tol lo shak

I reveal with sorrow and regret.

 

སཏྭ༔ ཉམས་པ་སྐྱོན་དུ་གྱུར་པའི་དུས་འདས་ནས༔

sattva, nyampa kyön du gyurpé dü dé né

Sattva. Since past failings have become defects,

ལས་ཀྱི་གཉེར་འཛིན་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་ཡི༔

lé kyi nyerdzin dorjé khandro yi

Vajra Dakini, my karma’s guard,

བཀའ་ཡི་ཆད་པ་དྲག་པོའི་རྒྱུར་གྱུར་པའི༔

ka yi chepa drakpö gyur gyurpé

Can cause me very great pain, trouble:

འདི་ཕྱིའི་སྒྲིབ་གྱུར་དམྱལ་ཆེན་རྒྱུ་བསགས་བཤགས༔

dichi drib gyur nyal chen gyu sak shak

I reveal my blocks, causes of hell.

 

ཧཱུྂ༔ འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡེ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཆེ༔

hung, döpé gyalpo yené dorjé ché

Hung. Great timeless vajra, passion’s own lord,

དམིགས་སུ་མེད་ཅིང་ཉམས་དང་བཤགས་པ་བྲལ༔

mik su mé ching nyam dang shakpa dral

Focus-free, not failing to reveal,

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡེ་རྫོགས་རིག་པའི་ཀློང༌༔

kuntuzangpo yé dzok rigpé long

All Good, all perfect, aware expanse,

འདུ་འབྲལ་མེད་པ་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་དུ་ཨཱཿ

dudral mepa chöying long du ah

Not joined, not parted, space expanse: Āḥ

 

བཤགས་པའི་རྒྱལ་པོ་རྡོ་རྗེ་ཚིག་གསུམ་པ༔ 
འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ལྕགས་ཁམས་གསེར་འགྱུར་རྩིས༔ 
ཐེབས་པ་ཇི་བཞིན་མ་རིག་དམ་ཉམས་པ༔ 
བྱང་གྱུར་བགྲོ་བ་སྐྱོབ་པའི་གདམས་པ་འདི༔ 
ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་ཀློང་ལས་ཤར༔ 
པདྨས་ཕྱི་རབས་དོན་དུ་བརྡ་རིས་བཀོད༔ 
ང་སྤྲུལ་སྙིང་གི་བུ་དང་འཕྲད་པར་ཤོག༔ 
ས་མ་ཡ༔ བུདྷྱ༔ ཤུ་བྷཾ༔

This king of all confessions, these vajra words,
Will empty saṃsāra from its depths,
Just as the philosopher’s stone turns iron into gold.
This is an oral instruction which protects
Those who have fallen prey to ignorance and impaired their samayas.
It burst from the wisdom mind of Samantabhadra,
And I Padma set it down in symbolic code for the sake of future generations.
May it meet with my emanation, my own heart’s son!
Samaya. Budhya. Śubham.

 

ཁྲག་འཐུང་ལས་ཀྱི་དཔའ་བོས་བརྡ་རིས་ལས་ཕབ་པའོ༔ དགེའོ༔ དགེའོ༔ དགེའོ༔ ༔

It was deciphered by Traktung Lekyi Pawo (Do Khyentsé Yeshé Dorjé). Virtue!

 

| Verses translated (into a form that facilitates chanting using the Tibetan melody) by Rigdzin Drolma (Anne C. Klein), 2023. Title and colophon courtesy of Rigpa Translations.

 

Version: 1.0-20230524

  1. Samantabhadra (Tib. Kun tu bzang po), the primordial buddha whose name means “All Good”.
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept