A Prayer

Practices › Prayers | Tibetan MastersDudjom Lingpa

English | བོད་ཡིག

Dudjom Lingpa

Dudjom Lingpa

Further information:
Download this text:

༄༅། །གསོལ་འདེབས་བཞུགས༔

A Prayer

by Dudjom Lingpa

 

ཨེ་མ་ཧོ༔

emaho

Emaho!

ཁྱབ་བདག་གདོད་མའི་མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་༔

khyabdak dömé gönpo kuntuzang

Pervasive lord and primordial protector, Samantabhadra,

བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་སྣང་མཐའ་ཡས༔

dechen longchö dzok ku nang tayé

Sambhogakāya of great bliss, Amitābha,

ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་འདུལ་དཔལ་ལྡན་པདྨ་སྐྱེས༔

tukjé drodul palden pema kyé

Compassionate tamer of beings, glorious Padmākara,

ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་བདུད་འཇོམས་དྲག་པོ་རྩལ༔

namkhé naljor düjom drakpo tsal

And the sky-like yogin, Dudjom Drakpa Tsal—

གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས༔

solwa deb so dak gyü jingyi lob

To all of you I pray: Inspire my mind-stream with your blessings,

སྲིད་ལས་རྣམ་རྒྱལ་འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཞིང་༔

si lé namgyal dreltsé dönden zhing

So that I may conquer saṃsāra, benefit all with whom I am connected,

འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ནུས་པའི་དཔལ་ཐོབ་ཤོག༔

khorwa dongtruk nüpé pal tob shok

And gain the glorious power to stir saṃsāra from its very depths!

 

ཅེས་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་འབྲེལ་བའི་རྐང་པ་བདུན། །སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོས་བསྐུལ་བའི་ངོར། །མི་རྒན་བདུད་འཇོམས་རྡོ་རྗེས་འཕྲལ་དུ་བྲིས༎ ༎

These seven lines of prayer and aspiration were spontaneously written by the old man Dudjom Dorje at the request of the noble Tsultrim Gyatso.

 

| Translated by Abraham Ta-Quan, 2021.

 

Source: bdud 'joms gling pa. "gsol 'debs/." In gter chos/_bdud 'joms gling pa. Thimphu, Bhutan: Lama Kuenzang Wangdue, 2004. TBRC W28732. Vol. 14: 441

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept