Gebed voor de snelle wedergeboorte van Kyabje Trulshik Rinpoche

Practices › Swift Rebirth Prayers | Tibetan MastersFourteenth Dalai Lama | Tibetan MastersTrulshik Rinpoche

English | Deutsch | Español | Français | Italiano | Nederlands | བོད་ཡིག

Fourteenth Dalai Lama

Kyabje Trulshik Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

Gebed voor de snelle wedergeboorte van Kyabje Trulshik Rinpoche

Geschreven door Zijne Heiligheid de Dalai Lama

 

བགྲང་ཡས་བསྐལ་པར་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའི་མཐུས། །

drangyé kalpar tukkyé damché tü

Door de kracht van uw bodhichitta-gelofte gedurende talloze eonen,

དུས་འདིར་ཡོངས་རྫོགས་༧རྒྱལ་བསྟན་གསལ་མཛད་པའི། །

dü dir yongdzok gyalten saldzepé

liet u in onze tijd uw licht schijnen over het gehele onderricht van de boeddha's.

གསུམ་ལྡན་འདུལ་འཛིན་དམ་པར་གསོལ་འདེབས་ན། །

sumden duldzin dampar soldeb na

Eerbiedwaardige vinaya-meester en houder van de drie geloften, tot u bidden wij:

ཡང་སྤྲུལ་གཞོན་ནུའི་གཟུགས་སྐུ་མྱུར་འཆར་གསོལ། །

yangtrul zhönnü zukku nyur char sol

keer snel terug als een jeugdige rupakaya-emanatie!

 

ཞེས་པ་དམ་པ་གང་གི་ཞལ་སློབ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༨ རབ་གནས་ལྕགས་ཡོས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཨར་ཇིན་ཊི་ནའི་གནམ་ཐང་དུ་ཤར་མར་བྲིས་པ་དགེ།། །།

De boeddhistische monnik Tenzin Gyatso schreef op de 18e dag van de 7e maand van het Tibetaanse vorstelijke jaar 2138, het Metaal-Konijnjaar (15 september 2011), op een vliegveld in Argentinië gewoon neer wat in zijn geest opkwam. Deugdzaamheid!