Gebed voor de snelle wedergeboorte van Kyabje Trulshik Rinpoche

Practices › Swift Rebirth Prayers | Tibetan MastersFourteenth Dalai Lama | Tibetan MastersTrulshik Rinpoche

English | Deutsch | Español | Français | Italiano | Nederlands | བོད་ཡིག

Fourteenth Dalai Lama

Kyabje Trulshik Rinpoche

Further information:
Download this text:

༄༅། །མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས།

Gebed voor de snelle wedergeboorte van Kyabje Trulshik Rinpoche

Geschreven door Zijne Heiligheid de Dalai Lama

 

བགྲང་ཡས་བསྐལ་པར་ཐུགས་བསྐྱེད་དམ་བཅའི་མཐུས། །

drangyé kalpar tukkyé damché tü

Door de kracht van uw bodhichitta-gelofte gedurende talloze eonen,

དུས་འདིར་ཡོངས་རྫོགས་༧རྒྱལ་བསྟན་གསལ་མཛད་པའི། །

dü dir yongdzok gyalten saldzepé

liet u in onze tijd uw licht schijnen over het gehele onderricht van de boeddha's.

གསུམ་ལྡན་འདུལ་འཛིན་དམ་པར་གསོལ་འདེབས་ན། །

sumden duldzin dampar soldeb na

Eerbiedwaardige vinaya-meester en houder van de drie geloften, tot u bidden wij:

ཡང་སྤྲུལ་གཞོན་ནུའི་གཟུགས་སྐུ་མྱུར་འཆར་གསོལ། །

yangtrul zhönnü zukku nyur char sol

keer snel terug als een jeugdige rupakaya-emanatie!

 

ཞེས་པ་དམ་པ་གང་གི་ཞལ་སློབ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སྦྱོང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོས་བོད་རྒྱལ་ལོ་ ༢༡༣༨ རབ་གནས་ལྕགས་ཡོས་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༨ ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༡ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ཨར་ཇིན་ཊི་ནའི་གནམ་ཐང་དུ་ཤར་མར་བྲིས་པ་དགེ།། །།

De boeddhistische monnik Tenzin Gyatso schreef op de 18e dag van de 7e maand van het Tibetaanse vorstelijke jaar 2138, het Metaal-Konijnjaar (15 september 2011), op een vliegveld in Argentinië gewoon neer wat in zijn geest opkwam. Deugdzaamheid!

 

This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept