མངོན་རྟོགས་རྒྱན།

Collections & Cycles › Thirteen Great Texts › Abhisamayālaṃkāra

English (6) | Español (1) | བོད་ཡིག (6)


Maitreya

Further Information:
Download this collection:

Texts related to the Abhisamayālaṃkāra (mngon rtogs rgyan) or Clear Ornament of Realization, one of the Five Treatises of Maitreyanātha:

ཟིན་བྲིས།

འགྲེལ་པ།

ཤེར་ཕྱིན་རྒྱན་གྱི་སྤྱི་དོན་བསྒོམ་རིམ་ཉུང་ངུ་གཞུང་ལུགས་ལེགས་བཤད།

  ཤེར་ཕྱིན་མཆན་འགྲེལ་གྱི་འཆད་ཐབས།

   ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་བཤད་མདོ་འགྲེལ་ཚུལ་སོགས་ཤེར་ཕྱིན་འཆད་པའི་སྔོན་འགྲོ།

    བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་ལུས་རྣམ་བཞག་གི་འགྲེལ་པ་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོའི་ཞལ་ལུང་།

     ཤེར་ཕྱིན་མངོན་རྟོགས་རྒྱན་གྱི་སྤྱི་དོན་བྱམས་མགོན་དགོངས་པའི་གསལ་བྱེད་བླ་མ་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་ལུང་།

      Related Topics