Mind Training (Lojong)—Tibetan

English (13) | Deutsch (6) | Español (6) | Français (6) | Italiano (2) | Português (3) | 中文 (2) | བོད་ཡིག (14)


Atīśa Dīpaṃkara

Further Information:

Texts on so-called mind training (blo sbyong), the system of practical instructions for developing the compassion and wisdom of bodhicitta:

Seven Points of Mind Training

Eight Verses of Training the Mind

Thirty-Seven Practices

Lojong (general)

བྱང་སེམས་ནོར་བུའི་འཕྲེང་བ།

  བློ་སྦྱོང་སྨོན་ལམ་དོན་བསྡུས་བྱང་སེམས་རྒྱ་མཚོའི་བདེ་ལམ།

   དགེ་བཞེས་གླང་རི་ཐང་པའི་ཞལ་ནས།

    ནད་ལ་སོགས་པ་ལམ་དུ་འཁྱེར་ཚུལ།

     སྙིང་གཏམ་སུམ་ཅུ་པ།

      རྣམ་དག་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སྨོན་ལམ།

       ལམ་གྱི་གཙོ་བོ་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྩ་བ།

        སྐྱིད་སྡུག་ལམ་འཁྱེར།

         Related Topics

         Download this collection: EPUB MOBI PDF