Nyingma Mönlam Series—Dutch

English (44) | Deutsch (24) | Español (15) | Français (27) | Italiano (4) | Nederlands (4) | Português (4) | 中文 (3) | བོད་ཡིག (44)


Monk prostrating himself before the Mahābodhi stūpa, Bodhgaya

Download this collection:

Moge de levende traditie van Goeroe Padmasambhava, Bodhisattva Shantarakshita en de Dharma-koning Trisong Detsen

zich in alle richtingen over de wereld verspreiden!

Moge de Boeddha, Dharma en Sangha in ieders geest aanwezig zijn,

ondeelbaar één, te allen tijde vrede, geluk en welzijn brengend!

The following texts are recited during the annual Nyingma Mönlam prayer festival in Bodhgaya:

Guru Rinpoche Prayers

Amitābha Mönlam

Yeshe Tsogyal’s Prayer

Final Words