The Home of Tibetan Buddhist Texts in Translation
ISSN 2753-4812
ISSN 2753-4812

Nyingma Mönlam Series—Dutch

English (50) | Deutsch (28) | Español (26) | Français (46) | Italiano (10) | Nederlands (5) | Português (6) | 中文 (6) | བོད་ཡིག (50)

Moge de levende traditie van Goeroe Padmasambhava, Bodhisattva Shantarakshita en de Dharma-koning Trisong Detsen

zich in alle richtingen over de wereld verspreiden!

Moge de Boeddha, Dharma en Sangha in ieders geest aanwezig zijn,

ondeelbaar één, te allen tijde vrede, geluk en welzijn brengend!

The following texts are recited during the annual Nyingma Mönlam prayer festival in Bodhgaya:


Monk prostrating himself before the Mahābodhi stūpa, Bodhgaya

Download this collection:

EPUB  PDF 
This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
Decline
Accept