Tārā Aspiration Prayer

Deities › Tārā | Literary Genres › Termas | Practices › Aspiration Prayers | Tibetan MastersRatna Lingpa

English | Deutsch | Español | Français | བོད་ཡིག

Ratna Lingpa

Green Tārā

Further Information:
Download this text:

༃ ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མར་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས༔ སྨོན་ལམ་འདེབས་པ་ནི༔

Aspiration Prayer from The Wish-Fulfilling Jewel: A Sādhana of Yeshe Tsogyal as Noble Tārā

revealed by Ratna Lingpa

 

ཨོཾ༔ འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག་རྗེ་བཙུན་ཐུགས་རྗེ་ཅན༔

om, drubpar gyur chik jetsün tukjé chen

Oṃ! May this be accomplished, O compassionate and Noble Tārā.

འཕགས་མ་ཁྱོད་ལ་བསྙེན་སྒྲུབ་མཆོད་པ་དང༌༔

pakma khyö la nyendrub chöpa dang

Through the power and blessings of this practice of approach and accomplishment,

བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་མཐུ་བྱིན་གྱིས༔

tö ching solwa tabpé tu jin gyi

Offerings and praise, and prayers made to you, Noble Tārā,

དེང་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར༔

deng né zung té changchub matob bar

From this moment on, until we reach awakening,

འཕགས་མ་ཁྱོད་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང༌༔

pakma khyö dang taktu mindral shying

May we never be separated from you, Noble Saviouress,

ནད་མེད་ཚེ་དབང་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བ་དང༌༔

nemé tsé wang longchö pelwa dang

May we have good health and long life, and may our wangtang and resources increase.

བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་ལ་བར་གཅོད་མི་འབྱུང་ཞིང༌༔

changchub drub la barchö minjung shying

May there be no obstacles to our accomplishing awakening,

ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མྱུར་རྫོགས་ནས༔

sa dang lam gyi yönten nyur dzok né

And may we swiftly perfect the qualities of the paths and bhūmis.

བདག་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་འགྲུབ་པ་ཡི༔

dakshyen dön nyi lhün gyi drubpa yi

May we attain omniscience and complete enlightenment,

རྣམ་མཁྱེན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་འཐོབ་པར་ཤོག༔

namkhyen dzokpé sangye tobpar shok

Spontaneously benefiting ourselves and others.

 

ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མར་སྒྲུབ་ཐབས་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལས་སོ།།

Extracted from The Wish-Fulfilling Jewel: A Sādhana of Yeshe Tsogyal as Ārya Tārā.