Preliminary Practices & Commentaries—Tibetan

Practices › Ngöndro

English (19) | Deutsch (7) | Español (7) | Français (8) | Português (1) | 中文 (2) | བོད་ཡིག (19)


Field of merit from Longchen Nyingtik preliminaries

Further Information:
Download this collection:

A series of texts, including commentaries, related to the preliminary practices, or ngöndro (sngon 'gro), from various cycles:

General

Longchen Nyingtik Ngöndro

ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་གྱི་འབྲུ་འགྲེལ་རྣམ་མཁྱེན་ལམ་སྒྲོན།

  རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཁྲིགས་སུ་བསྡེབས་པ་རྣམ་མཁྱེན་ལམ་བཟང་།

   སྔོན་འགྲོའི་དམིགས་རིམ་བསྡུས་པ།

    རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་དམིགས་རིམ་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་ཟབ་དོན་བདུད་རྩིའི་ཉིང་ཁུ།

     ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་རྣམ་མཁྱེན་ལམ་བཟང་གསལ་བྱེད།

      Ngöndro Compendium

      Ngöndro by Jamyang Khyentse Wangpo

      Dudjom Tersar Ngöndro

      Mahāmudrā

      Guru Yoga

      Related Topics