བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

Practices › Guru Yoga

English (76) | Deutsch (4) | Español (6) | Français (16) | Italiano (2) | Nederlands (1) | Português (1) | 中文 (7) | བོད་ཡིག (76)


འཇའ་ཚོན་སྙིང་པོ།

Further information:
Download this collection:

བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་གངས་རི་ལ།  །

མོས་གུས་ཉི་མ་མ་ཤར་ན།  །

བྱིན་རླབས་ཆུ་རྒྱུན་མི་འབེབས་པས།  །

སེམས་མོས་གུས་འདི་ལ་ནན་ཏན་མཛོད། །

A series of Guru Yoga (bla ma'i rnal 'byor) practices:

Amitābha

Avalokiteśvara

Buddha Śākyamuni

Dorje Tötreng Tsal

Guru Dewa Chenpo

Khyen Kong Chok Sum

Kurukullā

Marpa, Milarepa & Gampopa

Sakya Paṇḍita

Three Deities of Long Life

Three Mañjughoṣas

Zhabdrung Ngawang Namgyal

ཀརྨ་པ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ།

ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས།

གེ་སར།

ངག་དབང་བསམ་གཏན་བློ་གྲོས།

ཇོ་བོ་རྗེ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ།

དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ།

པཎ་ཆེན་སྨྲི་ཏི་ཛྙཱ་ན།

པདྨ་གླིང་པ།

པདྨ་འབྱུང་གནས།

ཚིག་བདུན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་ཀྱི་དམིགས་ཁྲིད་ཉུང་བསྡུས་ཟབ་ལམ་བཅུད་དྲིལ།

  བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་མདོར་བསྡུས།

   མན་ངག་ཐུགས་ཀྱི་ཡང་ཞུན་ཆོས་བདུན་ལས༔ བྱིན་རླབས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར༔

    ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བྱིན་བརླབས་ཆར་འབེབས།

     བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

      དུས་སངས་མའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

       རྒྱལ་གདོན་སྙིང་ནད་ཞི་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

        བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་དང་འབྲེལ་བའི་གསོལ་འདེབས་དང་ལམ་རིམ་སྨོན་ལམ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

         གསོལ་འདེབས་དྲིལ་སྒྲུབ།

          ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས༔ ཕྱི་སྒྲུབ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ༔

           གུ་རུའི་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་བརླབས་ཆར་འབེབས།

            བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

             བླ་རྣམ་ལ་ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ཡི་གེ་པདྨ་འོད་དུ་བགྲོད་པའི་ཐེམ་སྐས།

              བྱ་བྲལ་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ།

              མཁན་ཆེན་འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས།

              མར་པ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

              མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ།

              མི་ལ་རས་པ།

              འཁྲུལ་ཞིག་རིན་པོ་ཆེ།

              འཇམ་དཔལ།

              འཇམ་དབྱངས་བློ་གཏེར་དབང་པོ།

              འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

              བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཨ་རང་རིག་མ་བཅོས་མ།

               བསླབ་གྲོལ་ཡོན་ཏན་དགེ་བ་འཇམ་དབྱངས་རྒྱལ་མཚན་ལ་ཕུལ་བ།

                ཚོགས་མཆོད་ཡེ་ཤེས་དཔལ་སྟེར།

                 བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཐིག

                  གུ་རུ་པདྨའི་རྣལ་འབྱོར།

                   བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

                    བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ངེས་དོན་གསལ་སྒྲོན།

                     བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཟིན་བྲིས་ཡེ་ཤེས་གསལ་སྒྲོན།

                      བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་ཐིག་གསལ་སྒྲོན།

                       བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་གཉིས་ཆར་འབེབས།

                        འཇིགས་མེད་གླིང་པ།

                        རི་ཁྲོད་ཞབས།

                        རོང་ཟོམ་ཆོས་ཀྱི་བཟང་པོ།

                        རྗེ་ཙོང་ཁ་པ།

                        རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ།

                        རྫོགས་ཆེན།

                        ལོ་ཆེན་ཆོས་ཉིད་བཟང་མོ།

                        སེ་ར་མཁའ་འགྲོ་ཀུན་བཟང་བདེ་སྐྱོང་དབང་མོ།

                        སེང་གེ་བཟང་པོ།

                        སྒ་སྟོན་ངག་དབང་ལེགས་པ།

                        སྒམ་པོ་པ་བསོད་ནམས་རིན་ཆེན།

                        སྔོན་འགྲོ།

                        སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོཆེ།

                        སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ།

                        Related Topics

                        This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
                        Decline
                        Accept