རིས་མེད།

Schools & Systems › Nonsectarianism

English (26) | Deutsch (2) | Español (6) | Français (4) | 中文 (1) | བོད་ཡིག (26)


Jamyang Khyentse Wangpo with Jamgön Kongtrul and Chokgyur Dechen Lingpa

Further information:
Download this collection:

Texts on the theme of nonsectarianism, impartiality or the absence of sectarian bias, a central ideal of the so-called nonsectarian or rimé (ris med) movement that blossomed in nineteenth-century Kham:

Songs

གསོལ་འདེབས།

མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

  གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་བླ་མ་རྣམས་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་བརླབ་གཏེར་མཛོད།

   མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས།

    གངས་ཅན་བསྟན་པའི་སྲོལ་འབྱེད་ཆེན་པོ་ཉེར་ལྔ་ལ་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་མེ་ཏོག

     ཡུལ་དམ་པ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དད་པའི་ས་བོན།

      བླ་མ་རྒྱང་འབོད་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་མོས་གུས་སྙིང་གི་གཟེར་འདེབས།

       བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

       ཞལ་གདམས།

       རིག་འཛིན་ཁྱུང་རྒོད་རྩལ་ལ་གདམས་པ།

        སྤྲུལ་པའི་གཏེར་སྟོན་ཆེན་མོའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ས་བོན་ཞལ་གསུང་མ་དང་། གཏེར་འབྱུང་འགའ་ཞིག་འབེལ་གཏམ་སྣ་ཚོགས་བཅས་ཕྱོགས་བསྡོམས་རྒྱལ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་འོད་སྣང་ལས་བཀོལ་དུ་ཕྱུང་བ།

         ཕྱག་རྫོགས་གདམས་པའི་སྐོར་གྱི་བརྗེད་ཐོ།

          གྲོགས་དང་གཏམ་གླེང་བའི་རྐྱེན་ལས་མཚར་གཏམ་དུ་བྱས་པ།

           བོད་ཡུལ་ཆོས་ལུགས་རྣམ་པ་བཞི།

            ལོག་ལྟའི་སྨག་འབྱིན་མུན་སེལ་ཉི་མ།

             ཐེག་པ་མཐའ་དག་གི་སྙིང་པོ་མདོ་ཙམ་བརྗོད་པ་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་འབྱེད།

              ལོ་རྒྱུས།

              སྨོན་ལམ།

              ཐུབ་བསྟན་རིས་མེད་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་དྲང་སྲོང་བདེན་པའི་དབྱངས་སྙན།

               སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ།

                སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་བཀྲ་ཤིས་ཀུན་ཁྱབ།

                 བསྟན་རྒྱས་སྨོན་ལམ།

                  ཞིང་འདིའི་སྟོན་པ་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེའི་བསྟན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་སྨོན་ལམ་ཤིས་བརྗོད་དང་འབྲེལ་བ་བདེ་ཆེན་ཞིང་གི་སྒྲ་དབྱངས་འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་དགྱེས་པའི་སྤྲིན་ཕུང་།

                   སྨོན་ལམ་བསམ་དོན་མྱུར་འགྲུབ།

                    མཁྱེན་བརྩེའི་རིང་ལུགས་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སྨོན་ལམ།

                     Related Topics

                     This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
                     Decline
                     Accept