Biography Series—Tibetan

English (23) | Deutsch (1) | Español (2) | Français (2) | བོད་ཡིག (21)


Drokmi Lotsāwa

Further Information:

Translations of various namthar (rnam thar) or biographical and autobiographical works:

Autobiography

Biographical Prayer

རིག་འཛིན་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་འགུགས་པའི་ལྕགས་ཀྱུ།

  རིག་འཛིན་གཏེར་ཆེན་ལས་རབ་གླིང་པའི་གསོལ་འདེབས་དད་པའི་ས་བོན།

   ཌཱ་ཀིའི་གཙོ་མོ་མནྡྷ་ར་བའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས།

    མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་མོས་གུས་གདུང་བའི་ཏམྦུ་ར།

     རྫོགས་ཆེན་པ་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས།

      Biography

      དྲིན་ཆེན་བླ་མ་འབྲུག་ཆེན་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་ཐར་ཅུང་ཟད་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ།

       ཀོང་སྤྲུལ་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

        འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

         རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

          ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

           ཨོ་རྒྱན་རྣམ་ཐར་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་༔

            ཟབ་གསང་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་མཐོང་བ་རང་གྲོལ༔

             མཁན་ཆེན་པདྨ་བཛྲའི་རྣམ་ཐར་མདོར་བསྡུས།

              བོད་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་ཐར་ཉུང་བསྡུས་བཞུགས།

               ཨོ་རྒྱན་པདྨས་མཛད་པའི་བཀའ་ཐང་བསྡུས་པ༔

                གུ་རུའི་རྣམ་ཐར་རྡོ་རྗེའི་རྒྱན་ཕྲེང་༔

                 བཻཌུརྱའི་ཕྲེང་བ་ལས་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།

                  Obituary

                  Related Topics

                  Download this collection: EPUB MOBI PDF