རྣམ་ཐར།

Literary Genres › Biography

English (47) | Español (1) | Français (3) | Português (2) | 中文 (1) | བོད་ཡིག (45)


Drokmi Lotsāwa

Further information:
Download this collection:

Translations of various namthar (rnam thar) or biographical works arranged by subject:

Chögyal Puntsok Rigdzin

Guru Padmasambhava

ཟབ་གསང་མཁའ་འགྲོའི་སྙིང་ཐིག་ལས༔ ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་མཐོང་བ་རང་གྲོལ༔

  དུས་ཆེན་ཚེས་བཅུའི་ཕན་ཡོན་མདོར་བསྡུས།

   ཚེས་བཅུའི་རྣམ་བཤད་ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་ཆུན་པོ།

    ཨོ་རྒྱན་རྣམ་ཐར་དཔག་བསམ་ལྗོན་ཤིང་༔

     གུ་རུའི་རྣམ་ཐར་རྡོ་རྗེའི་རྒྱན་ཕྲེང་༔

      བཻཌུརྱའི་ཕྲེང་བ་ལས་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་ཐར།

       སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཐར་པ་གསལ་བར་བྱེད་པའི་ཡི་གེ་ཡིད་ཆེས་གསུམ་ལྡན།

        ཨོ་རྒྱན་པདྨས་མཛད་པའི་བཀའ་ཐང་བསྡུས་པ༔

         Gyurme Jamyang Tenpel

         Jamgön Kongtrul

         Tsewang Paljor

         Yeshe Tsogyal

         Zhangtön Tashi Dorje

         ཀུ་མ་རཱ་ཛ།

         ཀུན་དགའ་དཔལ་ལྡན།

         གུ་རུ་ཇོ་འབེར།

         ཉི་མ་འབུམ།

         དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།

         པདྨ་ཀུན་བཟང་རང་གྲོལ།

         པདྨ་ཐེག་མཆོག་བློ་ལྡན།

         པདྨ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ།

         བདུད་འཇོམས་གླིང་པ།

         བདེ་རྒྱལ་རིན་པོ་ཆེ།

         བོད་པ་སྤྲུལ་སྐུ་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ།

         བྲག་དཀར་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།

         མཁན་པོ་ཀུན་བཟང་དཔལ་ལྡན།

         མཁན་པོ་པདྨ་བཛྲ།

         མག་ལོག་གསེར་རྟ་རིན་པོ་ཆེ།

         མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ།

         མེ་ལོང་རྡོ་རྗེ།

         ཚོགས་ཁང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ།

         ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ།

         འཁྲུལ་ཞིག་སེངྒེ་རྒྱབ་པ།

         འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས།

         འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ།

         འཇིགས་མེད་གླིང་པ།

         རོག་བཟའ་བསོད་ནམས་དཔལ་དགེ།

         རྗེ་བཙུན་ཏཱ་ར་ནཱ་ཐ།

         སྤྲུལ་སྐུ་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོཆེ།

         སློབ་དཔོན་དབྱིག་གཉེན།

         ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ།

         Related Topics

         This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
         Decline
         Accept