ཚོགས་མཆོད།

Practices › Tsok

English (34) | Deutsch (3) | Español (3) | Français (6) | 中文 (6) | བོད་ཡིག (33)


Detail from a thangka showing a tsok offering

Further information:
Download this collection:

Lotsawa House presents the following texts related to the practice of tsok (tshogs) or feast-gathering (Skt. gaṇacakra):

Offering Liturgies

གུ་རུའི་བླ་སྒྲུབ་སྤྱིའི་ཚོགས་མཆོད་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་དང་འབྲེལ་བ་ཚོགས་གཉིས་སྤྲིན་ཕུང་།

  བསམ་ལྷུན་མའི་ཚོགས་བསྡུས།

   ཚོགས་མཆོད་ཡེ་ཤེས་དཔལ་སྟེར།

    ཡུམ་ཀ་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཉེ་བར་བསྡུས་པ་གྲུབ་གཉིས་དཔལ་ཕྲེང་།

     ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་རྗེས་ཆོག་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།

      ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཡུམ་ཀའི་ཚོགས་བསྡུས་པདྨའི་དོ་ཤལ།

       ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ལས། གསང་སྒྲུབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སྡུག་བསྔལ་རང་གྲོལ་གྱི་ཚོགས་མཆོད་བསོད་ནམས་དཔལ་སྟེར།

        Remainder Offering

        གསོལ་འདེབས།

        ཟས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར།

         ཟབ་ལམ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་ཐིག་ལས་ཚོགས་བསྡུས།

          གསང་ཐིག་སྐོར་གསུམ། རྡོ་རྗེ་གཞོན་ནུ་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་ཚོགས་མཆོད་ཕྲིན་ལས་བཅུད་ཐིག་ལས།

           ཚོགས་བསྡུས།

            རྡོ་རྗེའི་ཚིག་བདུན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་མཆོད་དཔལ་གྱི་བུམ་བཟང་།

             ཚོགས་བསྡུས།

              རྩ་གསུམ་དྲིལ་བསྒྲུབ་ཀྱི་ཚོགས་མཆོད་གྲངས་གསོག

               ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཚོགས་གྲངས་གསོགས།

                འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས་མཆོད་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་དངོས་གྲུབ་སྙིང་པོ།

                 རིགས་བྱེད་དབང་མོའི་ཚོགས་མཆོད་མདོར་བསྡུས།

                  ཚོགས་བསྡུས།

                   མཁའ་འགྲོ་བསུན་བཟློག་གི་གྲངས་གསོག་སྐོང་བཤགས་ཀྱི་འཛུད།

                    མགུར་གླུ།

                    ཨེ་མ་ཀི་རི་ཀི་རི་སོགས།

                     གསོལ་འདེབས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་གླུ་ཀོ་ཀཱི་དགའ་བའི་སྒྲ་སྙན།

                      ཚོགས་གླུ་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་རོལ།

                       ཚོགས་གླུ་ཌཱ་ཀིའི་དབྱངས་སྙན་ཞེས་བྱ་བ།

                        ཚོགས་ཀྱི་གླུ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་འབེབས་ཅེས་བྱ་བ།

                         རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚོགས་ཀྱི་མཆོད་པའི་རྡོ་རྗེའི་གླུ་བདེ་ཆེན་རྟག་པ་དམ་པའི་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོ།

                          ཚོགས་འཁོར་ཚིམ་པ་དྲུག་ལྡན་གྱི་སྨོན་ལམ་དཔའ་བོ་དང་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་གླུ་གར།

                           ཚོགས་གླུ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་བྱིན་རླབས་ཅན།

                            རྣམ་བཤད།

                            Related Topics

                            This website uses cookies to collect anonymous usage statistics and enhance the user experience.
                            Decline
                            Accept