Mañjuśrī Series—Tibetan

Deities › Mañjuśrī

English (36) | Deutsch (4) | Español (4) | Français (5) | Nederlands (1) | Português (1) | 中文 (4) | བོད་ཡིག (36)


Mañjuśrī

Further Information:
Download this collection:

ཤེས་བྱའི་མཁའ་དབྱིངས་ཟབ་ཅིང་ཡངས་པ་ལ། །

བློ་གྲོས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །

སྐྱེ་དགུའི་མ་རིག་མུན་པའི་ཚོགས་བསལ་བ། །

རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

Texts related to Mañjuśrī ('jam dpal) or Mañjughoṣa ('jam pa'i dbyangs), the Buddha or Bodhisattva of Wisdom:

Ārya Mañjuśrī Tantra Citta

Chanting the Names of Mañjuśrī

Dzogchen

Inscriptions

Lineage Prayers

Mantra

Praise

འཕགས་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པའི་བསྟོད་པ།

  འཇམ་དཔལ་བསྟོད་པ་ཤེས་རབ་རབ་འཕེལ།

   འཇམ་དཔལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་གཏེར་ཆེན།

    མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ།

     བསྟོད་པ་བཀྲ་ཤིས་མི་འགྱུར་མ།

      རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་བསྟོད་པ།

       འཇམ་དཔལ་རིགས་ལྔར་བསྟོད་གསོལ།

        རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ་གུར་གུམ་གསར་པའི་མེ་ཏོག

         འཇམ་དཔལ་བསྟོད་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།

          མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་ལ་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་རྒྱུད་མངས།

           འཇམ་དབྱངས་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

            འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ།

             Praise to Mañjuśrī—Glorious Wisdom's Excellent Qualities

             Prayers

             Rituals

             Sādhanas

             Related Topics