འཇམ་དཔལ།

Deities › Mañjuśrī

English (39) | Deutsch (4) | Español (4) | Français (5) | Nederlands (1) | Português (1) | 中文 (4) | བོད་ཡིག (39)


འཇམ་དཔལ།

Further information:
Download this collection:

ཤེས་བྱའི་མཁའ་དབྱིངས་ཟབ་ཅིང་ཡངས་པ་ལ། །

བློ་གྲོས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །

སྐྱེ་དགུའི་མ་རིག་མུན་པའི་ཚོགས་བསལ་བ། །

རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

Texts related to Mañjuśrī ('jam dpal) or Mañjughoṣa ('jam pa'i dbyangs), the Buddha or Bodhisattva of Wisdom:

Ārya Mañjuśrī Tantra Citta

Chanting the Names of Mañjuśrī

Mantra

གསོལ་འདེབས།

ཆོ་ག

དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བའི་བསྟོད་པ།

བརྒྱུད་འདེབས།

བསྟོད་པ།

འཇམ་དཔལ་བསྟོད་པ་ཤེས་རབ་རབ་འཕེལ།

  འཇམ་དཔལ་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་གཏེར་ཆེན།

   མགོན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ།

    འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ།

     བསྟོད་པ་བཀྲ་ཤིས་མི་འགྱུར་མ།

      རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་བསྟོད་པ།

       འཇམ་དཔལ་རིགས་ལྔར་བསྟོད་གསོལ།

        རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ་གུར་གུམ་གསར་པའི་མེ་ཏོག

         འཇམ་དཔལ་བསྟོད་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ།

          མགོན་པོ་འཇམ་དཔལ་ལ་བསྟོད་པ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་མའི་རྒྱུད་མངས།

           འཇམ་དབྱངས་བསྟོད་པ་བྱིན་རླབས་མྱུར་འཇུག

            འཕགས་པ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་གྱི་དོན་དམ་པའི་བསྟོད་པ།

             འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་བསྟོད་པ།

              བྱང་ཡིག

              བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།

              རྫོགས་ཆེན།

              སྒྲུབ་ཐབས།

              Related Topics