Tārā Series—Tibetan

Deities › Tārā

English (38) | Deutsch (6) | Español (4) | Français (6) | Italiano (1) | Nederlands (1) | Português (2) | བོད་ཡིག (37)


Ārya Tārā

Further Information:
Download this collection:

བདག་གིས་ཚེ་རབས་སྔོན་ནས་བསྒྲུབས་པའི་ལྷ། །

དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་མ། །

རབ་དཀར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་བདུན་མ། །

ཡུམ་གྱུར་ཨུཏྤལ་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །

A series of texts related to the noble saviouress Tārā (sgrol ma):

History

Lineage Prayers

Praise

Prayers

སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས།

  འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས།

   རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས་བསྡུས་པ།

    སྒྲོལ་མ་སྐྱབས་བདུན་མ།

     རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས།

      སྒྲོལ་མ་ཉེར་གཅིག་གི་ཕྱག་འཚལ་བསྡུས་པ།

       རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་སྨོན།

        འཕྲུལ་ཡིག་ལས༔ རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས་དཔག་བསམ་སྙེ་མ༔

         གཡུ་ལོ་བཀོད་དུ་སྐྱེ་བའི་སྨོན་ལམ་ཕན་བདེའི་མྱུ་གུ

          འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་འདེབས་རྩ་སྔགས་དང་བཅས་པ།

           རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པར་བར་ཆད་རྐྱེན་བཟློག

            བླ་མ་རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མར་གསོལ་འདེབས་སྡུག་བསྔལ་སེལ་བྱེད།

             རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་གསོལ་འདེབས།

              རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།

               འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ལ་རྩ་སྔགས་དང་སྦྱར་བའི་སྒོ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དབྱངས་སྙན།

                སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                 སྒྲོལ་མའི་གསོལ་འདེབས།

                  Sādhanas

                  Sang Offering

                  Seven-Branch

                  Tsok

                  Windhorse

                  Related Topics